Här skulle vi bara byta ut en stolpe på farstun.
Det ledde till att riva hela farstun och bygga ny. Allt var ruttet bakom panelen. Roligt med snickarglädje och tillverka egna räckesstolpar.
Sånna projekt som vi älskar!